Ständig fokus

En strukturerad säljare är en bra säljare. De finns de som påstår att en säljare bara ska sälja. Jag kan inte annat än att INTE hålla med.

Hur påverkar en säljare som bara ska sälja resten av organisationen?